Med utgångspunkt i meddelande nr 6 2013/2014 går nu arbetet vidare med att utreda hur Kortruttsprojekt Östra Föglö ska kunna förverkligas med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och till så låg kostnad som möjligt. Arbete med en MKB för delprojektet har inletts genom att landskapsregeringen fattade ett beslut om att en MKB skall göras för delprojektet. Beslutet finns att ladda ner under dokumentation. Mer information om projektet finns under fliken Östra Föglö.

 

26/3

Den 24/3 fattade Ålands landskapsregering beslut att delge allmänheten utkastet till MKB som upprättats för kortruttsprojekt östra Föglö. Utkastet kommer att finnas tillgänglig på Kökar och Föglö kommunkansli samt hos landskapsregeingens registrator i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn under perioden 30/3 - 20/4. Utkastet finns att ladda ner under dokument/östra föglö/utkast MKB eller genom att klicka här.  

 

14/11

Protokollet från avgränsinsgssammanträdet på Vikingaborg, Sonnboda, Föglö den 11/10 2014 finns nu på upplagd här. Mötesdeltagarna har nu möjlighet att granska protokollet och komma med eventuella påpekanden senast den 30/11 2014 till e-postadressen  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

23/10 

Underlag till trafikplan med restidsberäkningar har lagts upp på hemsidan under Dokumentation/Ostra Foglo. I dokumentet redovisas de möjliga trafiklösningar som finns före, under byggskedet och efter att kortruttsprojekt östra Föglö har förverkligats. Restidseffekterna av en förkortning av färjepasset mellan Föglö och fasta Åland redovisas också. I dokumentet har inte andra effekter än restidsskillnaderna av de olika alternativen ännu belysts.

14/10
Lördagen den 11/10 kl 13-16 hölls avgränsningssammanträdet i MKB-processen för kortruttsprojekt östra Föglö i Vikingaborg, Sonnboda på Föglö. Den presentation som visades på sammanträdet finns på hemsidan under Dokumentation/Ostra Foglo. Avgränsningssammanträdet protokollfördes, så de kommentarer och åsikter som togs upp är dokumenterade och kommer att redovisas i protokollet.

Alla är välkomna att lämna in synpunkter på projektet och MKB:n fram till den 3/11 på mailadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller till projektansvarige Ian Bergström, mailadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , telefon: 018-25000, eller per post till Ålands Landskapsregering på adressen: Ålands Landskapsregering, box 1060, AX-22111 Mariehamn, märk kuvertet med MKB, Kortrutt östra föglö, ÅLR2014/3039. Dessa synpunkter kommer också att redovisas i protokollet.

 Mer info finns under aktuellt.

 

AKTUELLT